CE İşareti Nedir?

CE işareti, Avrupa Birliği’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir birlik işaretidir.

CE markalaması ürünlerin Avrupa pazarında serbest dolaşım hakkı veren bir yetkilendirmedir. CE markalaması diğer bir ifade ile ürün pasaportudur. CE, Fransızca kökenli bir sözcük olan “Conformite Europeene” yani “Avrupa’ya Uygunluk” teriminin kısaltılmış ifadesidir.

CE İşareti bir ürünün belirlenen

sağlık şartları,

güvenlik şartları,

tüketicinin korunması

çevrenin korunması

gereklerine ürünün uygunluğunu gösteren ve üreticinin, bu gerekliliklere uyduğuna dair bir güvenin göstergesidir.Yorumlara kapalıdır .