ISO 27001

Bilgi güvenliği standardı BS 7799-2 nin revize edilip 2005 in sonlarında ISO 27001:2005 olarak değiştirilmesiyle yürürlüğe giren bu standart kurumların bilgi güvenliği yönetim sistemi kurmaları için gereklilikleri tanımlamaktadır. Bunun yanı sıra ISO 17799:2002 numaralı standart ISO 17799:2005 bilgi teknolojileri güvenlik teknikleri en iyi uygulamalar rehberi olarak revize edilip yayınlanmıştır ve ISO 27001 e göre kurulacak […]

devamı

HACCP

HACCP – Gıda Güvenliği Kalite Yönetim Sistemi / Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Gıda üretiminde, gıda güvenliği, ürünü kullanan tüketicinin mutlak talebidir. Bunu sağlamak için Gıda Güvenliği Kontrol Sistemi kurulmak zorundadır. HACCP (Hazard Analysis of Critical Points),Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları işte bu ihtiyaca cevap veren bir yönetim sistemidir. HACCP , güvenilir ürünlerin tüketiciye […]

devamı

OHSAS 18001

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Kuruluşların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir. ISO 9001 ve ISO 14001 gibi Standartlar kalite ve çevre yönetimleri üzerine yoğunlaşmış, […]

devamı

CE Marking

CE İşareti Nedir? CE işareti, Avrupa Birliği’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir birlik işaretidir. CE markalaması ürünlerin Avrupa pazarında serbest dolaşım hakkı veren bir yetkilendirmedir. CE markalaması diğer bir […]

devamı

ISO TS/16949

Otomotiv Endüstrisi Kalite Yönetim Sistemi ISO (International Organization for Standardization) tarafından yayınlanan ISO/TS 16949:2002, otomotiv ana ve otomotiv yan sanayi kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kurulması için şartları belirten, ISO 9001:2000 tabanlı teknik şartnamedir. Kalite sistemlerini bu spesifikasyonda belirtilen şartları karşılayacak şekilde kuran otomotiv ve otomotiv yan sanayi kuruluşları, bağımsız ve akredite bir belgelendirme kuruluşu tarafından […]

devamı

ISO 14001

Çevre Yönetim Sistemi Her geçen gün daha da küçülen dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiştir. Bu bilinç çevresel etkilerin yasal uygulamalardan ziyade piyasa kuvvetleri ile kontrol edilmesi ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Bugünün tüketicisi beklenti ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasının yanı […]

devamı