HACCP – Gıda Güvenliği Kalite Yönetim Sistemi / Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları

Gıda üretiminde, gıda güvenliği, ürünü kullanan tüketicinin mutlak talebidir. Bunu sağlamak için Gıda Güvenliği Kontrol Sistemi kurulmak zorundadır. HACCP (Hazard Analysis of Critical Points),Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları işte bu ihtiyaca cevap veren bir yönetim sistemidir.

HACCP , güvenilir ürünlerin tüketiciye sunulması amacıyla, düzgün işleyen bir sistemin oluşturulması ve korunması temeline dayalı bir gıda güvenliği kavramıdır.

Bir gıda zincirinde hammadde temininden başlayarak, gıda hazırlama, işleme, üretim, ambalajlama, depolama ve nakliye gibi gıda zincirinin her aşamasında ve noktada tehlike analizleri yaparak, gerekli yerlerde kritik kontrol noktalarını belirleyen ve bu noktaları izleyen herhangi bir problemi henüz oluşmadan önleyen sistemin korunmasını sağlayarak belirli normlara uygun güvenilir gıdaların üretilmesini sağlayan, her ölçekteki kuruluşa uygulanabilen, bir gıda güvenliği sistemidir.

HACCP Standardı, gıda güvenliğinin kanıtlanması amacıyla bir HACCP yönetim sistemi oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak isteyen ve HACCP Yönetim Sistemi belgelendirmesi için başvuran kuruluşlara uygulanabilir.

Neden HACCP ?

  • Muhtemel tehlikeleri önleyerek güvenilir gıda üretilmesi ve müşteriye ulaşmasının sağlanması,
  • Ürün kayıplarının azaltılması,
  • Maliyetlerin azaltılması,
  • Etkin bir oto-kontrol sisteminin uygulanmasının sağlanması
  • Müşteri talebi olduğu,
  • Ticaret kolaylığının sağlanması,
  • Yasal mevzuata uygunluğunun sağlanması,
HACCP Prensipleri
1.Tehlike ve risk analizlerinin yapılması
2.Kritik kontrol noktalarının belirlenmesi
3.Kritik limitlerin belirlenmesi
4.İzleme prosedürlerinin oluşturulması
5.Düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi
6.Kayıt tutma
7.Doğrulama ve geçerlilik prosedürleri

Yorumlara kapalıdır .