İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Kuruluşların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir. ISO 9001 ve ISO 14001 gibi Standartlar kalite ve çevre yönetimleri üzerine yoğunlaşmış, dolayısıyla kuruluşlarda iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilerek korunabilmesi için ayrı bir standarda gereksinim duyulmuştur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi; iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için bir araçtır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemiyle, çalışanlar, yönetenler ve denetleyenlerin rol ve sorumlulukları açık hale getirilerek çalışanların katılımını sağlayacaktır.

Bu sistemle, çalışanlar, İş sağlığı ve güvenliği  risklerinin belirlendiği ve önlemlerle asgari seviyeye indirildiği, yasalar uyan, hedeflerin yönetim programları ile hayata geçirildiği,uygun iş sağlığı ve güvenliği  eğitimlerinin uygun kişilere verildiği, acil durumlara hazır, performansını izleyen,izleme sonuçlarını iyileştirme faaliyetlerini başlatmak için kullanan, faaliyetlerini denetleyen, yaptıklarını gözden geçiren ve dokümante eden bir kuruluşta iş sağlığı ve güvenliği  faaliyetlerine gereken önemi veren bir sistemin parçası olacaklardır.

Neden OHSAS 18001

  • Karlılığı arttırmak
  • İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlamak
  • Yönetimin taahhüdünün sağlandığını göstermek
  • Motivasyon ve katılımı arttırmak
  • Ulusal yasa ve dünya standartlarına uyum süresini ve maliyetini azaltmak
  • Paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak rekabeti arttırmak
OHSAS 18001 Standardının Bölümleri
1.Kapsam
2.Atıf Yapılan Standartlar
3.Terimler ve Tarifler
4.İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Unsurları
4.1 Genel Şartlar
4.2 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası
4.3 Planlama
4.4.Uygulama ve Çalıştırma
4.5. Kontrol ve Düzeltici Faaliyet
4.6.Yönetimin Gözden Geçirmesi

Yorumlara kapalıdır .